WARSZTATY KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ


TERMINY W 2018 ROKU


1 grudnia

29 grudniaTERMINY W 2019 ROKU

(pobierz plik tutaj)


2 lutego - Sesja 2

2 marca - Sesja 2

1 czerwca - Sesja 2


CZAS TRWANIA:
SOBOTA - GODZ. 8.50-15.00,

MIEJSCE:
Dom Rekolekcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
„Wspólnota Poranka” w Radoczy, ul.Jagiellońska 23


SESJA 2 - „Porozmawiajmy o naszych uczuciach”

Informacje telefoniczne i zgłoszenia:

Tel. nr 334-766-399

ORGANIZATOR:
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
Spotkanie prowadzi para małżeńska.

 

Jak dojechać? Terminy:
Dwudniowe katechezy
dla narzeczonych

Terminy:
Warsztaty komunikacji
 małżeńskiej

Informator
 dla narzeczonych